Board Of Trustees

RAMESH PATEL
CHAIRMAN

PADMA SHRI
H.R-SHAH

PADMA SHRI
DR. SUDHIR PARIKH

ANKUR VAIDYA

CHANDRAKANT TRIVEDI

SRUJAL PARIKH

ANDY BHATIA

ANAND PATEL

KANU CHAUHAN

YASH PAUL SOI

JAYESH PATEL

ALBERT JASANI

BIPIN PATEL

DIPAK PATEL

RAM GADHAVI

DR. PRAVIN PANDHI

PRABIR ROY